Κολυμβητικοί διάπλοι (Cross-island swimming)

---

00

Time: No time set
Location: No location set

Οργανωμένες ομάδες κολυμβητών κολυμπούν από νησί σε νησί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.swimtrek.com.